Thursday, January 6, 2011

東江鹽焗雞飯 Chicken over Rice


簡易版鹽焗雞~

啱晒成日忙但又想煮餐晚飯仔食吓嘅朋友!

材料: 雞肉 & 鹽焗雞粉

雞肉用半包鹽焗雞粉醃半個鐘

大火蒸二十分鐘, 熄火焗十分鐘

切件搞掂, 煮個靚飯又一餐~ ^^

No comments:

Post a Comment